Wsparcie dla seniorów z Gminy Kraśnik

W dniu 29.06.2018r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Jesień pełna życia – wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie gminy Kraśnik”. Realizacja projektu rozpocznie się od 01.01.2019r. do 30.06.2020r. Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku. Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym – tj. 36 osób starszych (powyżej 60 roku życia).

W ramach projektu zaplanowano 5 zadań:

  1. 1.Realizacja zajęć „Aktywność i samopomoc”;
  2. 2.Realizacja zajęć „Czas wolny”;
  3. 3.Realizacja zajęć „Zdrowie i Ruch”;
  4. 4.Realizacja zajęć „Kultura i edukacja”;
  5. 5.Realizacja poradnictwa.

Ad. 1.

– spotkania integracyjne, ćwiczenia integrujące grupę, aktywizujące do aktywnego uczestnictwa w działaniach Klubu i lokalnej społeczności;

– zapoznanie się z działalnością społeczności lokalnej – np. spotkanie z zespołem śpiewaczym Kowalanki, spotkanie z Klubem Seniora w Gościeradowie jako aktywność w życiu społeczności lokalnej;

– utworzenie i działanie grup samopomocowych wspierających się w trudnościach życia codziennego;

– ognisko łączące pokolenia seniorzy-dzieci-wnuki. Integracja pokoleń wokół idei wzajemnej pomocy budowania więzi w lokalnej społeczności.

Ad. 2.

– możliwość spędzania czasu wolnego, w tym np. czytanie poezji, dyskusja;

– warsztaty kulinarne: „domowe rarytasy”- nauka przygotowywania smacznych, zdrowych i niedrogich posiłków;

– zajęcia o tematyce świąt wielkanocnych połączone z warsztatami carvingu;

– robienie koktajli, sorbetów, sokoterapia;

– warsztaty rękodzieła artystycznego związane z tematyką bieżących świąt okolicznościowych, kartki, stroiki świąteczne, robienie palm, pisanki;

– wykonywanie elementów rękodzieła artystycznego (różne techniki);

– warsztaty ceramiki użytkowej związane z tematyką bieżących świąt okolicznościowych: w tym wieńce nagrobne oraz wieńce i ozdoby wielkanocne;

– warsztaty „umysł i relaks” – gimnastyka umysłu, zajęcia pamięciowe, techniki relaksacyjne, przygotowanie gniotków dla poprawienia sprawności manualnej;

– warsztaty z kosmetologiem – pielęgnacja skóry w wieku dojrzałym (zapewnione komplety kosmetyków) połączone z warsztatami stylizacji i ubioru;

– „taniec i muzyka” – taneczno-muzyczne zajęcia przy udziale profesjonalnego muzyka;

– warsztaty bożonarodzeniowe (kulinarne potrawy świąteczne, wspólne gotowanie, śpiewnie kolęd).

W ramach zajęć zapewnione będą materiały do zajęć, zakupiony sprzęt AGD i art. spożywcze do zajęć edukacyjnych.

Ad. 3

– spotkanie z lekarzem dotyczące cukrzycy – warsztaty pomiaru cukru i ciśnienia (uczestnicy otrzymają glukometry i ciśnieniomierze nadgarstkowe);

– spotkanie z lekarzami specjalistami (neurolog, kardiolog, naczyniowiec, okulista);

– spotkanie z dietetykiem – warsztaty z omówieniem zasad zdrowego żywienia i pomiaru składu ciała;

– zajęcia ruchowe – gimnastyka dla seniorów (nordic walking, zajęcia w salach i na świeżym powietrzu, otwartych siłowniach). W ramach zajęć zakupione zostanie drobne wyposażenie, tj. maty, piłki, ciężarki, kijki oraz ubiór sportowy dla uczestników.

Ad. 4

– pogadanka dotycząca kultury w gminie;

– warsztaty teatralne z udziałem gościa specjalnego – aktora;

– występ kabaretu połączony z konkursem poezji ludowej (udział poety ludowego) oraz zapewnienie nagród książkowych w konkursie;

– wyjazdy kulturalne: Muzeum Wsi Lubelskiej, Sandomierz – wizyta w Dworku Ojca Mateusza i fabryce porcelany w Ćmielowie, Teatr Osterwy w Lublinie i spacer po mieście (zapewnienie przejazdu, biletów i obiadu);

– zajęcia komputerowe (podstawowa obsługa i korzystanie z internetu);

– zajęcia o tematyce „bezpieczny senior”, bankowość dla seniorów oraz gospodarowanie budżetem domowym;

– spotkanie z udziałem policjanta i strażaka.

W ramach zajęć zapewnione będą zestawy edukacyjne (teczka, notes, długopis, kalkulator).

Ad. 5

Zakres merytoryczny poradnictwa:

– prawne, tj. udzielenie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów;

– psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii;

– rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny.

Może Ci się również spodoba

Skip to content