16 Dni Bez Przemocy

 

Kampania „16 Dni Bez Przemocy” potrwa od 25 listopada 2021r. do 10 grudnia 2021r.

16 Dni Przeciw Przemocy to międzynarodowa kampania poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, czyli Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, czyli Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

 

Wspólnym celem osób i organizacji zaangażowanych w kampanię „16 Dni Bez Przemocy” jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności ludzi na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy,

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kraśniku 665 943 069, adres e-mail: oik@pcpr.krasnik.pl

Linia Pomocy Pokrzywdzonym: 222 309 900

Infolinia Obywatelska: 800 676 676

http://kampania16dni.pl/aktualnosci/

Pogotowie Niebieskiej Linii:

https://www.niebieskalinia.pl/aktualnosci/akcje-konferencje-kampanie/30-swiatowa-kampania-16-dni-akcji-przeciwko-przemocy-ze-wzgledu-na-plec

Może Ci się również spodoba

Skip to content