Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że Gmina Kraśnik przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego....