Przeciwdziałanie przemocy

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osoba, wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych. Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Formy i rodzaje przemocy:

  • Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.
  • Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie
  • Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.
  • Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka
  • Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np. brak opieki i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną).

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

  • współmałżonkowie
  • partnerzy w związkach nieformalnych
  • dzieci
  • osoby starsze
  • osoby niepełnosprawne

Czym charakteryzuje się przemoc?

Krzyki, bicie, upokarzanie, wyzywanie, zabieranie pieniędzy a nawet gwałt – to wszystko zalicza się do domowej przemocy. O przemocy domowej możemy mówić zawsze wtedy, gdy ktoś bliski działając umyślnie i wykorzystując przy tym swoją przewagę (np. siły), narusza Twoje prawa i dobra osobiste, a także powoduje, że cierpisz i ponosisz jakieś szkody. Pamiętaj, przemoc w rodzinie to nie tylko bicie i siniaki! Oprócz fizycznego znęcania się, zalicza się do niej także przemoc psychiczną, seksualną czy ekonomiczną (kontrolę finansów i życia zawodowego). Ponadto zazwyczaj występują one łącznie, np. w rodzinie, w której ma miejsce przemoc fizyczna, pojawia się i psychiczna.

Jeżeli w Twoim domu zdarza się, że ktoś:
– poniża, krytykuje, wyśmiewa
– wyzywa, popycha, szarpie, uderza, policzkuje
– grozi, że Cię zabije, lub zabierze dziecko
– krytykuje Twoją rodzinę,
– ogranicza Twoje kontakty z innymi,
– zniszczy Twoje rzeczy, zabiera pieniądze,
istnieje prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.

GDZIE MOŻESZ SZUKAĆ POMOCY ?
Ważne telefony:
Policja 997, 112
Straż Pożarna 998
Pogotowie 999
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku 81 458 70 77
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kraśnik 81 826 41 65
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku ul. Grunwaldzka 6, 81 826 18 64
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kraśniku ul. Słowackiego 7, 665 943 069
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sąd Rejonowy w Kraśniku 81 825 20 01
Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej w Kraśniku, 81 825 20 01
Prokuratura Rejonowa w Kraśniku ul. Lubelska 81, 81 884 36 81
Niebieska Linia – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 800 120 002

 

Skip to content