„PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020”

„PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020”

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY

NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  styczeń 2022 – maj 2022.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: marzec 2022 – maj 2022

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Lublinie[OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa lubelskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. Na trenie Gminy Kraśnik pomoc żywnościowa realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych      i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 PLN, dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • GOPS w swojej siedzibie będzie przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej.

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 30 kg w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:
  groszek z marchewką 3,2 kg
  koncentrat pomidorowy 1,12 kg
  powidła śliwkowe 1,50 kg
 2. Artykuły skrobiowe:
  makaron jajeczny świderki 4,50 kg
  kasza jęczmienna 1 kg
 3. Artykuły mleczne:
  mleko UHT 5 l
 4. Artykuły mięsne:
  szynka drobiowa 1,80 kg
  szynka wieprzowa mielona 1,20 kg
  filet z makreli w oleju 0,85 kg
 5. Cukier
  cukier biały 4 kg,
 6. Tłuszcze
  olej rzepakowy 4 l,
 7. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
 8. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania towarzyszące realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPS, przy współpracy mogą obejmować:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. W związku z obecna sytuacją epidemiczną związaną z wirusem COVID-19, działania towarzyszące mogą odbywać się również w sposób zdalny. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Do udziału w działaniach towarzyszących zobowiązana jest każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

Skip to content