„PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020”

„PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020”

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY

NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  listopad 2020 – lipiec  2021.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: listopad 2020 – lipiec 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Lublinie[OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa lubelskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. Na trenie Gminy Kraśnik pomoc żywnościowa realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych      i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 PLN, dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • GOPS w swojej siedzibie będzie przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej.

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako zestaw artkułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2020 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 40 kg w tym:
  1.  Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,2 kg,
   1. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
   1. buraczki wiórki 1,40 kg,
   1. powidła śliwkowe 1,50 kg,
   1. mus jabłkowy 1,44 kg,
   1. fasolka po bretońsku 1,5 kg.
 2. Artykuły skrobiowe:
  1. makaron jajeczny świderki 5,00 kg,
  1. płatki owsiane 1,00 kg
  1. ryż biały 2 kg,
  1. kasza jęczmienna 1,5 kg,
  1. herbatniki maślane 0,4 kg,
 3. Artykuły mleczne:
  1. mleko UHT 7 l,
  1. ser podpuszczkowy dojrzewający 1,60 kg,
 4. Artykuły mięsne:
  1. szynka drobiowa 2,40 kg,
  1. szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
  1. pasztet drobiowy 0,32 kg,
  1. filet z makreli w oleju 1,19 kg,
 5. Cukier
  1. cukier biały 4 kg,
  1. miód nektarowy wielokwiatowy 0,50 kg
 6. Tłuszcze
  1. olej rzepakowy 4 l,
 7. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
 8. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania towarzyszące realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPS, przy współpracy mogą obejmować:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Do udziału w działaniach towarzyszących zobowiązana jest każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPZ.

Skip to content