„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Grafika promująca program "asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku rozpoczął realizację  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022,

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

Program ma także zapewniać:

  1. poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  2. wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
  3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
  4. dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
  5. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Zapraszamy osoby potrzebujące wsparcia asystenta do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kraśniku.

Pliki do pobrania:

Skip to content