Informacja dotycząca PRZEDŁUŻENIA REKRUTACJI do projektu „Pogodna jesień- wsparcie seniorów, w tym niepełnosprawnych na terenie gminy Kraśnik”

 

Uprzejmie informujemy, że nabór do Projektu zostaje przedłużony do dnia 20 sierpnia 2021r.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami dostępnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku (parter, pokój nr 4) ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik oraz na stronie internetowej. 

Dokumenty do wypełnienia w celu zgłoszenia wzięcia udziału w Projekcie są następujące:

Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnienie wizerunku

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wójt Gminy Kraśnik wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku ponownie zapraszają seniorów powyżej 60 roku życia, mieszkańców gminy Kraśnik do uczestnictwa w projekcie  „POGODNA JESIEŃ” –  wsparcie seniorów, w tym niepełnosprawnych na terenie gminy Kraśnik, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany do sierpnia 2023r., udział jest bezpłatny.

Zakres wsparcia będzie obejmował zajęcia z:

  • Aktywności i samopomocy
  • Czasu wolnego
  • Zdrowia i zajęć ruchowych
  • Kultury i edukacji
  • Poradnictwa
  • Samoobsługi
  • Usług opiekuńczych

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych!

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących projektu prosimy o kontakt telefoniczny: 81 4587088  lub przez e-mail: gops@gminakrasnik.pl

Może Ci się również spodoba

Skip to content