500+ nowy okres zasiłkowy 2021/2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku przypomina, że aby mieć ciągłość wypłaty świadczeń wychowawczych konieczne jest złożenie wniosku. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy (kolejny) okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od dnia 01.06.2021r. do dnia 31.05.2022 r. należy składać:

  • elektronicznie od dnia 1 lutego 2021r. za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mpips.gov.pl , przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS
  • tradycyjnie od dnia 1 kwietnia 2021 r. (w wersji papierowej) osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku lub za pośrednictwem poczty

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022 (do pobrania tutaj)

Prawo do świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą przysługuje:

  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;
  • opiekunowi prawnemu dziecka;
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Wniosek składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko do dnia ukończenia 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

 

Uwaga – w przypadku nowo narodzonych dzieci należy złożyć 2 wnioski. Rodzice/opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek, np. w przypadku urodzenia dziecka jeden na okres zasiłkowy 2019/2020 trwający do 31.05.2021 r. oraz drugi na kolejny/nowy okres zasiłkowy 2021/2022 rozpoczynający się od 01.06.20201 r. w terminach wskazanych powyżej.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie (do wniosku należy dołączyć oświadczenie o pobycie i aktywności zawodowej w Polsce i /lub za granicą).

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
– do dnia 30 kwietnia 2021 r.:
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia za miesiąc czerwiec następuje do dnia 30 czerwca 2021,

– od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia z wyrównaniem od czerwca następuje do dnia 31 lipca 2021,

– od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia z wyrównaniem od czerwca następuje do dnia 31 sierpnia 2021,

– od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia z wyrównaniem od lipca następuje do dnia 30 września 2021 r.

– 1 sierpnia 2021 do dnia 31 sierpnia 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia z wyrównaniem od sierpnia następuje do dnia 31 października tego roku.

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content