Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Nowy okres zasiłkowy – niezbędne informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy o ustalenie prawa do:

  • świadczenia wychowawczego (500+),
  • świadczenia “Dobry Start” (300+),
  • świadczenia rodzinnego, w tym zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na dzieci,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

Osoby wnioskujące o przyznanie prawa do świadczeń, które nie są uzależnione od dochodu rodziny, czyli „300+” oraz „500+” zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od 1 lipca 2019r., co znacznie usprawni pracę, przyspieszy proces weryfikacji prawa do świadczeń oraz wydania rozstrzygnięcia w sprawie.

W miesiącu lipcu istnieje wyłącznie możliwość składania wniosków w formie elektronicznej – poprzez portal Emp@tia, portal PUE ZUS oraz przez kanały bankowości elektronicznej. Przyjmowanie wniosków na wszystkie świadczenia składanych drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku przy ul. Kościuszki 24 (pokój nr 1) lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się od dnia 1 sierpnia 2019r. Wszystkie druki wniosków wraz z załącznikami są dostępne do pobrania w Ośrodku. Więcej informacji otrzymają Państwo dzwoniąc pod numer telefonu: 81 458 70 77

Świadczenie 500+ na nowych zasadach

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Może Ci się również spodoba

Skip to content