Miesięczne Archiwum: marzec 2023

plakat funduszu asystent

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2023

  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako...

Skip to content