500+ nowy okres zasiłkowy 2021/2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku przypomina, że aby mieć ciągłość wypłaty świadczeń wychowawczych konieczne jest złożenie wniosku. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy (kolejny) okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od dnia 01.06.2021r. do dnia 31.05.2022 r. należy składać:

  • elektronicznie od dnia 1 lutego 2021r. za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mpips.gov.pl , przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS
  • tradycyjnie od dnia 1 kwietnia 2021 r. (w wersji papierowej) osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku lub za pośrednictwem poczty

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022 (do pobrania tutaj)

Prawo do świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą przysługuje:

  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;
  • opiekunowi prawnemu dziecka;
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Wniosek składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko do dnia ukończenia 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

 

Uwaga – w przypadku nowo narodzonych dzieci należy złożyć 2 wnioski. Rodzice/opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek, np. w przypadku urodzenia dziecka jeden na okres zasiłkowy 2019/2020 trwający do 31.05.2021 r. oraz drugi na kolejny/nowy okres zasiłkowy 2021/2022 rozpoczynający się od 01.06.20201 r. w terminach wskazanych powyżej.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie (do wniosku należy dołączyć oświadczenie o pobycie i aktywności zawodowej w Polsce i /lub za granicą).

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
– do dnia 30 kwietnia 2021 r.:
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia za miesiąc czerwiec następuje do dnia 30 czerwca 2021,

– od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia z wyrównaniem od czerwca następuje do dnia 31 lipca 2021,

– od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia z wyrównaniem od czerwca następuje do dnia 31 sierpnia 2021,

– od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia z wyrównaniem od lipca następuje do dnia 30 września 2021 r.

– 1 sierpnia 2021 do dnia 31 sierpnia 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia z wyrównaniem od sierpnia następuje do dnia 31 października tego roku.

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content